Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

PROSTYTUCJA, SPONSORING,
PROSTYTUCJA NIELETNICH

 

Wydawnictwa zwarte:

1. Charkowska K., Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet, Kraków, „Impuls”, 2010.

2. Chrystiane F., My, dzieci z Dworca ZOO, Warszawa „Iskry”, 1987.

3. Frysztacki K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Dzieci ulicy: studium szczególnego problemu miejskiego, Kraków, Wydaw. UJ, 2011.

4. Giddens A., Socjologia, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2007.

5. Hołyst B., Socjologia kryminalistyczna, T. 1, Warszawa, Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2007.

6. Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich?, red. A. Pierzchalska, P. Klag, Wrocław-Wałbrzych, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, 2009.

7. Karpiński M., Najstarszy zawód świata: historia prostytucji, Warszawa, „Iskry”, 2010.

8. Kurzępa J., Młodzi, piękne i niedrodzy: młodzież w objęciach seksbiznesu, Kraków, „Rubikon”, 2012.

9. Kurzępa J., Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich, Kraków, „Impuls”, 2010.

10. Kurzępa J., Prostytucja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku T. 4, P, red. U. Śmietana, Warszawa, „Żak”, 2005, s. 995-1000.

11. Kurzępa J., Zagrożona niewinność: zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży, Kraków, „Impuls”, 2007.

12. Młodzież o patologii społecznej i jej niektórych zjawiskach (alkoholizmie, narkomanii, prostytucji), red. T. Sołtysiak, Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1993.

13. Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie: elementy patologii społecznej i kryminologii, Katowice, „Śląsk”, 2001.

14. Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2010.

15. Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2009.

16. Problemy współczesnej patologii społecznej, red. B. Urban, Kraków, Wydaw. UJ, 1998.

 

Wydawnictwa ciągłe:

1. Błądek M., Referda M., Sponsoring – sposób na życie?, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2012, nr 8, s. 42-48.

2. Co dorośli wiedzą o nastolatkach, oprac. M. Prajsner, „Remedium”, 2010, nr 6, s. 13-15.

3. Dec J., Streetworking, czyli praca z dziećmi ulicy, „Psychologia w Szkole”, 2005, nr 4, s. 101-109.

4. Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci: raport, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1996, nr 10, s. 5-13 [wkładka].

5. Kurzępa J., Pułapki rozerotyzowanej świadomości – prostytucja nieletnich, „Remedium”, 2008, nr 7/8 s. 60-61.

6. Majewska-Brzyska K., Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością
i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją „Remedium”, 2004, nr 4, s. 12.

7. Malesa W., Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze (o prostytucji nieletnich), „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2010, nr 7, s. 17-20.

8. Moczydłowska J., Obraz siebie nieletnich trudniących się prostytucją, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1996, nr 5, s. 37-39.

9. Moczydłowska J., Poziom inteligencji u nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją, „Szkoła Specjalna”, 1995, nr 5, s. 267-270.

10. Moczydłowska J., Problem przedwczesnej inicjacji seksualnej dziewcząt z zaburzeniami zachowania, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1992, nr 7, s. 96 [wkładka].

11. Moczydłowska J., Prostytucja nieletnich dziewcząt, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1994, nr 10, s. 11-15 [wkładka].

12. Moczydłowska J., Rodzinne uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1996, nr 10, s. 13-14 [wkładka].

13. Sponsoring [wstęp], „Remedium”, 2010, nr 6, s. 13.

14. Szymańska D., Położyć kres dziecięcej prostytucji i pornografii, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1996, nr 10, s. 2-5 [wkładka]

15. Wójcik M., Prostytucja wśród nieletnich, „Remedium”, 2003, nr 9, dodatek s. VIII.

 

Oprac. Urszula Majewska

Październik 2013 

 
Projektowanie stron internetowych